خدمات

آموزش تغییر رمز 

تیم گنج بان تمام آموزش های لازم جهت تغییر رمز گاوصندوق ها را به شما خواهد داد که در آینده مشکلی بابت تغییر رمز نداشته باشید.

گارانتى ۱۸ ماهه

تمام گاوصندوق های نسوز گنج بان دارای گارانتی ۱۸ ماهه می باشند. و درصورت بروز مشکل تیم گنج بان با توجه به شرایط گاوصندوق را تعمیر و یا تعویض میکند.

تعمیرات

فروشگاه گاوصندوق های نسوز گنج بان علاوه بر تولید و فروش انواع گاوصندوق تعمیرات آنها را نیز انجام میدهد لذا از این بابت در آینده نگرانی ای وجود نخواهد داشت.